Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Privacyverklaring

GoGreenStore is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@gogreenstore.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoGreenStore verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres (bij online formulieren)
 • Bankrekeningnummer
 • Wachtwoorden
 • Bezoekstatistieken website (anoniem)
 • Bestelde producten
 • Andere (gevoelige) persoonsgegevens welke je achterlaat middels het YHC aanmeldformulier (www.yourhealthcoach.nl/nl/coaching/aanmelden) zoals bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GoGreenStore verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling of bestelling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een (online) toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GoGreenStore verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of maken van een afspraak indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of aan te bieden
 • GoGreenStore verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

GoGreenStore neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GoGreenStore) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoGreenStore bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Adresgegevens (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Telefoonnummer (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

E-mailadres (Correspondentie én facturatie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Geboortedatum

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

IP-adres (bij formulieren)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of via aanmeldformulier

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Bestelde producten

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Internetbrowser en apparaat type (anoniem)

2 jaar

Facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens

Zolang de belastingdients dit eist

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GoGreenStore verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GoGreenStore blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Er zijn echter een uitzondering op deze regel wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GoGreenStore gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GoGreenStore en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourhealthcoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

GoGreenStore wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Go!Greenstore neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op  via 06 - 26 96 01 69 of info@gogreenstore.nl. GoGreenStore heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Verplichte uitgebreiden wachtwoorden
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. (Afhankelijk van eigen mailbox)
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (gogreenstore.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.